Usługi

Badanie psychiatryczne:
na czym polega?

Badanie psychiatrycznie to przede wszystkim rozmowa oraz obserwacja pacjenta 🙂
W trakcie wizyty diagnostycznej lekarz zbiera od pacjenta istotne informacje, stawia wstępne rozpoznanie oraz ustala plan leczenia. Niekiedy konieczne jest zebranie wywiadu od osób drugich – najczęściej jest to rodzina lub inne bliskie pacjentowi osoby
Czas trwania wizyty pierwszorazowej to zwykle ok. 30-40 min i jest on uwarunkowany potrzebami oraz możliwościami pacjenta.
Pierwsza wizyta może, ale nie musi zakończyć się postawieniem ostatecznej diagnozy i ustaleniem leczenia. Niekiedy potrzeba na to kilku spotkań.
W trakcie kolejnych wizyt lekarz monitoruje stan pacjenta oraz ustala dalsze postępowanie.
W przypadku pacjentów poniżej 18 rż podczas wizyty konieczna jest obecność opiekuna prawnego.

Uwaga
Zwolnienie lekarskie wystawiam tylko i wyłącznie z uzasadnionych wskazaniach medycznych. Jeśli rezerwujesz wizytę z myślą, żeby uzyskać zwolnienie, miej na uwadze, iż możesz go nie otrzymać.

Jak przygotować się do wizyty?

Przyjdź na wizytę ok. 10 min wcześniej. Pozwoli to rozpocząć badanie bez zbędnych opóźnień.
Zabierz ze sobą wcześniejszą historię leczenia, tj. karty informacyjne szpitalne wypisowe, aktualne wyniki badań lab., informacje nt przyjmowanych leków, alergii na leki etc. To bardzo ważne!